During the CX race in Fintona we had a interview with one of the instigators of the Omagh Wheelers Youth Development workshops and top Team GB swimming coach Olly Logan from Tyrone. I have been to many of his brilliant workshops, and due to his expertise, many young Omagh talent has progressed to bigger things. We discussed the link between cycling and swimming and youth development which the Belgian Project has a big interest in. This gently spoken man knows his onions so to speak. A man who has produced results on world and Olympian level..but let Olly to the talking and explain his work and ambitions.

Le linn an rás CX i bhFintona, bhí agallamh againn le ceann de na himeachtaí ar cheardlanna Forbartha Óige Omagh Wheelers agus an coiste snámha barr foirne GB GB Olly Logan ó Tír Eoghain. Bhí mórán de na ceardlanna móra agam, agus mar gheall ar a saineolas, tá go leor talla óg Ómaigh tar éis dul chun cinn chun rudaí níos mó. Phléamar an nasc idir rothaíocht agus forbairt snámha agus óige a bhfuil suim mhór ag Tionscadal na Beilge. Aithníonn an duine seo labhartha go réidh ar a oinniúin mar sin a labhairt. Fear a tháirgeann torthaí ar leibhéal domhanda agus Oilimpeach … ach lig Olly ar an gcaint agus a chuid oibre a mhíniú.