In behalf of the Irish Cycling fraternity and the Belgian Project our sincere condolences to the family, teammates and friends of Jarne R.I.P (Namens de Ierse Wielerwereld en de Belgian Project, onze oprechte medeleven met de familie, teamgenoten en vrienden van Jarne R.I.P)


Jarne at a time trial earlier this year
(Photo courtesy of Belgian photographer Jean Knop)

Jarne’s team principals from the Rudyco Cycling Team vzw made this passing tribute to their beloved friend and teammate. An unbelievably tragic message: U17 rider Jarne Lemmens died in his sleep last night. Jarne was a happy, positive and inquisitive young guy who pursued his sporting dream in our club. He was very much liked at the club with teammates and supervisors, always willing to help and assist others and always ready. We cannot grasp it and we will miss Jarne very hard. The loss is indescribable. All our thoughts are with his parents, family and friends, who we express our heartfelt condolences and wish for a great deal of courage and strength

Photo website https://www.facebook.com/Rudycocyclingteamvzw
Een onwezenlijk tragisch bericht: U17 renner Jarne Lemmens is vannacht in zijn slaap overleden. Jarne was een vrolijke, positief ingestelde en leergierige jongekerel die in onze club zijn sportieve droom nastreefde. Hij was heel graag gezien binnen de club bij ploegmaten en begeleiders, altijd bereid om anderen te helpen en bij te staan en steeds paraat. We kunnen het niet vatten en we zullen Jarne ontzettend hard missen. Het verlies is onbeschrijflijk. Al onze gedachten zijn bij zijn ouders, familie en vrienden die we onze innige deelneming betuigen en die we heel veel moed en sterkte toewensen.
Rust in vrede Jarne …RIP Jarne
(Photo Rudyco CC vzw)